dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an THÔNG TƯ 09 ( NĂM HỌC 2016 - 2017 ) mien phi,tai lieu THÔNG TƯ 09 ( NĂM HỌC 2016 - 2017 ) mien phi,bai giang THÔNG TƯ 09 ( NĂM HỌC 2016 - 2017 ) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/17/2016 3:53:13 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP
THÔNG BáO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học : 2016 - 2017

STT
Nội dung
Chia theo khối lớpLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9


I

Điều kiện tuyển sinh

99
93
90
63


II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Thực hiện theo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình DươngIII
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
-Tổ chức Họp PHHS.
Khối 6 : 2 lần/năm; Khối 7 : 2 lần/năm; Khối 8 : 2 lần/năm; Khối 9 : 3 lần/năm.
-HS học bài cũ.Chuẩn bị bài mới.Hăng hái phát biểu ý kiến trên lớp.IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Tổng cộng có 16 phòng.
Trong đó :
11 phòng học văn hóa
05 phòng khácV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Trường có tổ chức lớp học 02 buổiVI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

Quản lý theo quy định, theo pháp chế của ngành Giáo dục.VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

TSHS : 345/154 nữ
*Kết quả về Hạnh kiểm :
Tốt : ; Khá ; Trung bình :
*Kết quả về học lực :
Giỏi :; Khá:; Trung bình; Yếu : ; Kém :


VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Học sinh học hết THCS :
Tiếp tục thi vào các trường THPT hoặc thi vào các Trường THCN


 Định Hiệp, ngày......tháng......năm......
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Biểu mẫu 09
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP

THÔNG BáO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 – 2017

STT
Nội dung
Tổng số
Chia ra theo khối lớp
Lớp
6
Lớp
7
Lớp
8
Lớp
9

I
Số học sinh chia theo hạnh kiểm
345
99
93
90
63

1
Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)


2
Khá
(tỷ lệ so với tổng số)


3
Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)


4
Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)


II
Số học sinh chia theo học lực
345
99
93
90
63

1
Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)


2
Khá
(tỷ lệ so với tổng số)


3
Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)


4
Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)


5
Kém
(tỷ lệ so với tổng số)


III
Tổng hợp kết quả cuối năm
345
99
93
90
63

1
Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)


a
Học sinh giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)


b
Học sinh tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số)


2
Thi lại
(tỷ lệ so với tổng số)


3
Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số)


4
Chuyển trường đến/đi
(tỷ lệ so với tổng số)


5
Bị đuổi học
(tỷ lệ so với tổng số