dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

  Ngày 13/11/2014 CĐCS cùng với chính quyền Trường THCS Định Hiệp tổ chức sinh họat CLB 20/11 nhằm ôn lại truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam đồng thời tạo điều kiện để Thấy, Cô trong đơn vị giao lưu với nhau.

sam_2202_500_01

Tiết mục văn nghệ của Cô Ngô Thanh Thảo đến từ Tổ Xã hội.

sam_2204_500

Với sự có mặt đầy đủ của CB-GV Trường THCS Định Hiệp.

sam_2206_500

sam_2208_500

sam_2209_500

sam_2210_500

Bài phát biểu cảm nghỉ của Cô Nguyễn Thị Thủy đến từ Tổ Xã hội.

sam_2213_500

Tiết mục múa của Cô: Phạm Thị Mận, Đổ Ngọc Diễm, Từ Thị Hương đến từ Tổ Văn phòng.

sam_2217_500

Bài phát biểu cảm nghỉ của Cô Hòang Thị Huệ đến từ Tổ Văn Phòng

sam_2221_500

Tiết mục văn nghệ của Cô Trần Thị Kim Ngân đến từ Tổ Tự nhiên.

sam_2223_500