dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sang kiên kinh nghiêm 2014-2015 mien phi,tai lieu sang kiên kinh nghiêm 2014-2015 mien phi,bai giang sang kiên kinh nghiêm 2014-2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/25/2016 9:44:27 PM
Filesize: 1.70 M
Download count: 40
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MỤC LỤC
( ( (

 Nội dung
Trang


 Mục lục
1


 I. PHẦN MỞ ĐẦU
2

1
Lí do chọn đề tài
2

2
Cơ sở thực tiễn
3


II. NỘI DUNG


I
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
4

II
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4

III
PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4

IV
4 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
4

1
Thực trạng
4

2
Tồn tại
5

3
Nội dung
6

4
Nội dung tích hợp kiến thức vào bài dạy cụ thể
7

V
KẾT LUẬN
17

1
Nội dung
18

2
Ý nghĩa
19

3
Hiệu quả
19

4
Bài học kinh nghiệm
19

VI
KIẾN NGHỊ
19

1
Kiến nghị đối vời nghành giáo dục
20

2
Kiến nghị đối với ban giám hiệu nhà trường
20

2
Kiến nghị đối với giáo viên
20


 TÀI LIỆU THAM KHẢO
21
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

I. PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Lí do chọn đề tài.
Như chúng ta đã biết. dân tộc Việt nam không chỉ có lịch sử lâu đời với truyền thống dựng nước và giữ nước oai hùng, mà còn nhiều kinh nghiệm trong truyền thống giáo dục thế hệ trẻ. Điều này được Bác Hồ khái quát về sự cần thiết phải học môn lịch sử.
Dân ta phải biết sử ta.
Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam.
Hai câu trên ngoài ý nghĩa phương pháp luận sử học( mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại) còn có giá trị về phương pháp phải biết để tường hiểu sâu sắc. Vì vậy học tập môn lịch sử không chỉ để biết quá khứ mà còn trên cơ sở biết đúng quá khứ hiểu rõ hiện tại, tham gia cuộc đấu tranh trong hiện tại và dự đoán sự phát triển trong tương lai hợp quy luật của lịch sử.
Trước hết ta cần nắm được đặc trưng của môn lịch sử. Học tập lịch sử là quá trình nhận thức những điều đã diễn ra trong quá khứ của xã hội để hiểu về hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Khi nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên người ta có thể trực tiếp quan sát chúng ở trong thiên nhiên hoặc trong phòng thí nghiệm. Khác với giới tự nhiên, lịch sử xã hội loài người không thể trực tiếp quan sát và không thể khôi phục lại diễn biến của nó trong phòng thí nghiệm. Đặc trưng nổi bật của nhận thức lịch sử là con người không thể tri giác trực tiếp những gì thuộc về quá khứ. Mặt khác lịch sử là những sự việc đã diễn ra là hiện thực trong quá khứ là tồn tại khách quan không thể phán đoán, suy luận để biết lịch sử. Vì vậy nhiệm vụ đầu tiên tất yếu của bộ môn lịch sử ở trường trung học cơ sở là tái tạo lịch sử tức là cho học sinh tiếp xúc với những chứng cứ vật chất, những dấu vết của quá khứ tạo ra ở họ những hình ảnh quá khứ tạo ra ở học sinh những biểu tượng về con người hoạt động của họ trong bối cảnh thời gian, không gian xác định trong những điều kiện cụ thể. Trong thực tế nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là các sự kiện, hiện tượng lịch sử phải được tái tạo.
- Học tập lịch sử để hình dung rõ ràng, giải thích đúng, có cơ sở khoa học về lịch sử. Các sự kiện, hiện tượng lịch sử, biến cố lịch sử không phải xuất hiện một cáh tùy ý, hoàn tòan ngẫu nhiên mà chính là điều kiện lịch sử nhất định. Bộ môn lịch sử có nhiệm vụ giúp học sinh nắm được bản chất của lịch sử, hình thành các khái niệm lịch sử phát triển ra mối quan hệ trong các quá trình lịch sử rút ra các bài học lịch sử.
- Lịch sử đã qua đi nhưng không hoàn toàn biến mất mà còn để lại “Dấu vết “ của nó qua ký ức của nhân loại( văn học dân gian, phong tục tập quán, lễ hội..) qua những thành tựu văn hóa vật chất ( thành quách, nhà cửa, lâu đài, đình chùa nhà thờ, đền miếu, tượng đài) qua các hiện tượng lịch sử, qua ghi chép của người xưa qua tên đất, tên làng, tên đường phố, qua tranh ảnh báo chí.
- Chỉ có trên cơ sở những chứng cứ vật chất nói trên mới có sự nhận thức và trình bày về lịch sử. Ngày nay người ta hết sức quan tâm đến các tổ chức dạy học lịch sử đa dạng tạo điều kiện cho học sinh