dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

   Ngày 9/11/2015 điện lực Dầu Tiếng đã tiến hành trao các giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đã đạt kết qủa cao trong cuộc thi tìm hiểu về sử dụng điện "An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả" năm 2015 dành cho học sinh khối 7 và khối 8.

 

img_20151109_074920_1_500

img_20151109_075453_1_500

img_20151109_075134_500

img_20151109_075455_500

img_20151109_075807_500