dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

     Ngày 15/5/2015, tập thể CB-GV-CNV cùng gần 300 học sinh đã tổ chức sinh hoạt tập thể kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

img_5234_500

img_5249_500

img_5253_500

img_5254_500