dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiểm tra 1 tiết sinh 8 mien phi,tai lieu kiểm tra 1 tiết sinh 8 mien phi,bai giang kiểm tra 1 tiết sinh 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/11/2014 9:29:08 AM
Filesize: 0.08 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 T SINH HỌC 8 TUẦN 9
CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG THẤP
VẬN DỤNG CAO


TN
TL
TN
TL
TN
TLCHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI
-Tế bào gồm những thành phần cơ bản gì? (0,25đ)
- Các loại mô chính của cơ thể?(0,25đ)
- loại cơ có chứa nhiều nhân trong tế bào?(0,25đ)
- Vai trò của nơ ron cảm giác?(0,25đ)


-Trình bày đặc điểm cấu tạo và chức năng của mô liên kết, mô biểu bì, mô cơ, mô thần kinh?( 4đ)

50%= 5 câu= 5đ
20%= 4 câu= 1đ


80%= 1 câu= 4đ

CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNG
-Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của cơ?( 0,25đ)
- số lượng cơ tham gia vận động bàn tay?(0,25đ)

5%= 2 câu = 0,5đ
100%= 2 câu= 0,5đ
CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN
-Thể tích của huyết tương có trong thành phần của máu?(0,25đ)
- trong mỗi chu kì co dãn tâm thất làm việc bao nhiêu và nghỉ bao nhiêu?(0,25đ)
- Trong cơ thể có những loại kháng nguyên và kháng thể nào?(1đ)
- Thành phần cấu tạo của máu?(1đ)
- Chức năng của huyết tương?( 1đ)-Vai trò của tế bào Limpho B?(1đ)45%= 6 câu= 4,5đ
33,3%= 3 câu = 1,5đ
44,4%= 2 câu= 2đ22,3%= 1 câu= 1đTổng số câu
Tổng số điểm
100%= 10đ
9 câu30%
2 câu20%

1 câu40%

1 câu10%
KIỂM TRA 1 TIẾT Tiết PPCT: 18
Ngày kiểm tra: 18. 10. 2014
Lớp: 8A 2,8A 1
A.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Kiểm tra đánh giá học sinh qua các chương, I, II, III.
- Có biện pháp giảng dạy cho học sinh ở chương sau.
2. Kỹ năng: Học sinh làm bài nhanh và đúng.
3. Thái độ: Tạo niềm hứng thú cho học sinh học tập, HS có tính tự giác, trung thực.
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Đề kiểm tra.
2. HS: Học bài.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: không
2. Bài mới: GV phát bài kiểm tra cho HS làm bài.

TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP ĐỀ KIỂM TRA 1T ( TUẦN )
LỚP: 8A….. MÔN: SINH HỌC 8
TÊN:
TÊN GV RA ĐỀ: HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO NGÀY KT:
ĐIỂM
LỜI PHÊ

I. TRẮC NGHIỆM: 3Đ
A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng(2đ):
Câu 1: Cấu tạo tế bào gồm ba thành phần cơ bản:
a. Màng sinh chất, chất tế bào và riboxom.
b. Màng sinh chất, chất tế bào và nhân.
c. Màng sinh chất, chất tế bào, ti thể.
d. Chất tế bào, nhân, lưới nội chất.
Câu 2:Bốn loại mô chính của cơ thể là:
a. Mô biểu bì, mô liên kết, mô sợi, mô cơ.
b. Mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ, mô xương.
c. Mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh.
d. Mô biểu bì, mô cơ, mô mỡ, mô thần kinh. Câu 3: Loại cơ mà trong tế bào có chứa nhiều nhân là:
a. Cơ trơn và cơ tim.
b. Cơ vân và cơ tim.
c. Cơ trơn và cơ vân.