dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiểm tra 1 tiết Địa lí 6 mien phi,tai lieu Kiểm tra 1 tiết Địa lí 6 mien phi,bai giang Kiểm tra 1 tiết Địa lí 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/11/2014 2:28:44 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS Định Hiệp KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:……………………… Tuần kiểm tra: 9
Lớp: 6A… Ngày kiểm tra: 15/10/2014
GV ra đề: Mai Nhân Phúc Môn: Địa lí 6

Đề A:
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn.
Câu 1 Kích thước của Trái Đất là bao nhiêu?
A. 610 triệu km2 B. 410 triệu km2 C. 310 triệu km2 D. 510 triệu km2
Câu 2: Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (Anh) là đường kinh tuyến gì?
A. Kinh tuyến 180o B. Kinh tuyến gốc
C. Đường Vĩ tuyến 0o D. Đường kinh tuyến
Câu 3: Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1o thì trên quả Địa Cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến?
A. 360 B. 362 C. 365 D. 364
Câu 4 : Kí hiệu bản đồ gồm có :
A. 3 loại B. 4 loại C. 5 loại D. 6 loại
Câu 5: Trái đất có hình gì?
A. Tròn B. Cầu C. Vuông D. Chữ nhật
Câu 6: Hệ Mặt Trời gồm có mấy hành tinh.
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
II. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1(3đ) : Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?
- Bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn? (HS điền dấu > vào ô trống)
1: 1000.000 ( 1:200.000 1: 4500 ( 1: 20.000
1: 2000.000 ( 1:10.000 1: 15.000 ( 1: 7500
Câu 2 (2đ) Thế nào là đường Kinh tuyến? Đường vĩ tuyến?
Câu 3: (2đ) Bản đồ có tỉ lệ 1: 200.000 là bản đồ tỉ lệ gì? Tỉ lệ từ 1 : 200.000 đến
1 : 1.000.000 là bản đồ tỉ lệ gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………