dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an guong cau loi mien phi,tai lieu guong cau loi mien phi,bai giang guong cau loi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/5/2014 8:35:24 AM
Filesize: 1.08 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
11/5/2014
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUY PHONG
CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
Giáo viên : LÊ NGỌC TRUYẾN
TRU?NG THCS TR?N QU?C TO?N
11/5/2014
Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
Kiến thức cũ: Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng?
-Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
-Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương
11/5/2014
Đặt vấn đề:Khi ta nhìn vào một gương phẳng ta thấy ảnh của mình trong gương.
Nếu gương phản xạ có mặt ngoài của một phần mặt cầu (gương cầu lồi) thì ta có nhìn thấy ảnh của mình nữa không? Nếu có ảnh thì ảnh đó khác ảnh trong gương phẳng như thế nào?
Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
11/5/2014
I-Ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi:
Quan sát:
C1:

Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
C1: Bố trí thí nghiệm như hình bên. Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:

11/5/2014
I- Ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi:
Quan sát:
C1:

Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
C1: Bố trí thí nghiệm như minh họa. Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:

1-Ảnh đó có phải là ảnh ảo không?Vì sao?
=> Ảnh đó đúng là ảnh ảo.
=> Vì ta nhìn thấy ảnh trong gương mà không hứng được trên màn chắn.
11/5/2014
I-Ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi:
Quan sát:
C1:

Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
C1: Bố trí thí nghiệm như minh họa. Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:

1-Ảnh đó có phải là ảnh ảo không?Vì sao?
=> Ảnh đó đúng là ảnh ảo.
Vì ta nhìn thấy ảnh trong gương mà không hứng được trên màn chắn.
2. Nhìn thấy ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật?
=> nhìn thấy ảnh nhỏ hơn vật.
11/5/2014
I- Ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi:
Quan sát:
C1:
Sgk/20

Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
* Thí nghiệm kiểm tra:
Ta đã biết ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
là ảnh ảo lớn bằng vật.
Bố trí thí nghiệm như minh họa, trong đó hai vật giống nhau đặt thẳng đứng trước gương phẳng và gương cầu lồi một khoảng bằng nhau.
11/5/2014
I- Ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi:
Quan sát:
C1:
Sgk/20

Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
* Thí nghiệm kiểm tra:
So sánh độ lớn ảnh của hai vật tạo bởi hai gương.
11/5/2014
I- Ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi:
Quan sát:
C1:
Sgk/20
Kết Luận :

1.Là ảnh không hứng được trên màn chắn.
2.Ảnh hơn vật.Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
* Thí nghiệm kiểm tra:
So sánh độ lớn ảnh của hai vật tạo bởi hai gương.
11/5/2014
I- Ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi:
Quan sát:
C1:
Sgk/20
Kết Luận :

1.Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.
2.Ảnh nhỏ hơn vật.Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
* Thí nghiệm kiểm tra:
So sánh độ lớn ảnh của hai vật tạo bởi hai gương.
11/5/2014
Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
I- Ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi:
II-Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi:
C2:
Kết luận:
Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng _______ hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

.
*Thí nghiệm:
Đặt một gương phẳng thẳng đứng như hình 6.2, xác định bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng.
Sau đó thay gương phẳng bằng gương cầu lồi có cùng kích thước và đặt đúng vị trí của gương phẳng (hình 7.3). Xác định bề rộng vùng nhìn thấy của gương cầu lồi.
So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của 2 gương.
11/5/2014
Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
I- Ảnh của một vật tạo
bởi gương cầu lồi:
II-Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi:
C2:
Kết luận:
. Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng __rộng_____ hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

11/5/2014
Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
Giáo dục môi trường:
Tại vùng núi cao,đường hẹp và uốn lượn,tại các khúc quanh người ta đặt các gương cầu lồi nhầm làm cho lái xe dễ dang quan sát đường và các phương tiện khác cũng như người và súc vật đi qua.
Việc làm này đảm bảo an toàn giao thông,bảo vệ tính mạng của con người và các sinh vật khác.
11/5/2014
Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI

III – Vận dụng:
C3: Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm như thế có lợi gì?
*Làm như thế ta có thể quan sát được một vùng phía sau rộng hơn gương phẳng.
11/5/2014
Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
III – Vận dụng:
C4:Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn (hình 7.4). Gương đó giúp ích gì cho người lái xe?
11/5/2014
16
III – Vận dụng:
C4: Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn (hình 7.4). Gương đó giúp ích gì cho người lái xe?
Gương cầu lồi này giúp cho người lái xe phát hiện được phía bên kia của đường bị khuất có vật cản hay xe chạy ngược chiều hay không.
Tiết 7-Bài 7-GƯƠNG CẦU LỒI
11/5/2014
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ
GƯƠNG CẦU LỒI
11/5/2014
BÀI TẬP
7.1 Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?
A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. Hứng được trên màn, bằng vật.
D. Không hứng được trên màn, bằng vật.
7.2 Người lái ôtô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng ?
A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng.
B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng.
C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.
D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.
11/5/2014
11/5/2014
19
&
Ghi nhớ:
11/5/2014
11/5/2014
20
H
Về nhà:
11/5/2014
Bài học kết thúc,cảm ơn thầy cô
và các em học sinh!
CHÚC SỨC KHOẺ VÀ HẸP GẶP LẠI