dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi mien phi,tai lieu de thi mien phi,bai giang de thi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/12/2015 7:20:08 PM
Filesize: 0.21 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phân phối chương trình môn GDCD - lớp 6 -> 9

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
NĂM HỌC 2011 - 2012
KHỐI 6
HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
Bài
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

1
16

Ngoại  khóa: Trật tự an toàn giao thông
Bài 1 (Sách giáo dục trật tự an toàn giao thông)

2
1
1
Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể


3
2
2
Siêng năng, kiên trì (tiết 1)


4
3
2
Siêng năng, kiên trì (tiết 2)


5
4
3
Tiết kiệm


6
5
4
Lễ độ


7
6
5
Tôn trọng kỉ luật


8
7
6
Biết ơn


9
8
7
Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên


10
9

Kiểm tra 1 tiết


11
10
8
Sống chan hòa với mọi người


12
11
9
Lịch sự, tế nhị


13
12
10
Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội (tiết 1)


14
13
10
Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội (tiết 2)


15
14
11
Mục đích học tập của học sinh (Tiết 1)


16
15
11
Mục đích học tập của học sinh (Tiết 2)


17
17

Ôn tập Học kì 1


18
18

Kiểm tra Học kì 1HỌC KÌ II
Tuần
Tiết
Bài
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

19
19
12
Công ước LHQ về quyền trẻ em (tiết 1)


20
20
12
Công ước LHQ về quyền trẻ em (tiết 2)


21
21
13
Công dân nước CHXHCN Việt Nam (tiết 1)


22
22
13
Công dân nước CHXHCN Việt Nam (tiết 2)


23
23
14
Thực hiện trật tự an toàn giao thông (tiết1)


24
24
14
Thực hiện trật tự an toàn giao thông  (tiết 2)


25
25
15
Quyền và nghĩa vụ học tập (tiết 1)


26
26
15
Quyền và nghĩa vụ học tập (tiết 1)


27
27

Kiểm tra 1 tiết


28
28
16
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe và nhân phẩm (tiết 1)


29
29
16
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe và nhân phẩm (tiết 2)


30
30
17
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.


31
31
18
Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.


32
32

Thực hành ngoại khóa


33
33

Thực hành ngoại khóa


34
34

Ôn tập Học kì II


35
35

Kiểm tra Học kì II
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
KHỐI 7
HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
Bài
Tên bài
Nội dung điều chỉnh

1
15

Ngoại  khóa: Trật tự an toàn giao thông
Bài 2 (Sách giáo dục trật tự an toàn giao thông)

2
1
1
Sống giản dị


3
2
2
Trung thực


4
3
3
Tự trọng


5
4

Luyện tập
Bài 4: Đạo đức và kỉ luật: GV cho HS đọc thêm ở nhà.
Tiết Luyện tập:GV cho HS làm bài tập nhằm khắc sâu kiến thức các bài trước

6
5
5
Yêu thương con người (tiết 1)


7
6
5
Yêu thương con người (tiết 1)


8
7
6
Tôn sư trọng đạo


9
8
7
Đoàn kết, tương trợ


10
9

Kiểm tra 1 tiết


11
10
8
Khoan dung


12
11
9