dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sách học sinh 2014-2015 mien phi,tai lieu Danh sách học sinh 2014-2015 mien phi,bai giang Danh sách học sinh 2014-2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/5/2014 8:38:10 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT DẦU TiẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HiỆP
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A2 NĂM HỌC 2014-2015 (HKI)
Stt Họ và tên Giới tính Thường xuyên Định Kỳ TB Ghi chú
01 PHẠM ĐÌNH TUẤN ANH
02 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH X
03 ĐẶNG LÊ CHÂU
04 NGUYỄN MINH CHÂU
05 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM X
06 NGUYỄN THỊ KIM DUNG X
07 PHẠM THỊ DUNG X
08 NGUYỄN TRUNG DŨNG
09 NGUYỄN DUY
10 TRẦN THỊ ANH ĐÀO X
11 ĐÀO THỊ NGỌC HÀ X
12 NGUYỄN CÔNG HẬU
13 TRẦN CẨM HỒNG X
14 LÊ XUÂN HUY
15 LÊ NHỰT KHANG
16 ĐINH TRUNG KIÊN
17 CHÂU THỊ DIỄM KIỀU X
18 NGUYỄN THỊ LÀI X
19 LÊ NHỰT LINH
20 LÊ NGUYỄN THÙY LINH X
21 VŨ THỊ LOAN X
22 LÊ THÀNH LONG
23 PHẠM LÊ QUANG LỘC
24 PHẠM ĐÌNH LUẬT
25 PHAN THỊ LY X
26 NGUYỄN THỊ KIỀU MY X
27 LA THANH PHONG
28 NGUYỄN MINH QUY
29 LÊ THẠCH QUY
30 LÊ MINH QUYỀN
31 LƯƠNG VĂN TÀI
32 NGUYỄN THỊ LINH TÂM X
33 NGUYỄN QUỐC THÁI
34 TRỊNH HỮU THÀNH
35 NGUYỄN NGỌC THẢO
36 LÊ THỊ THU THẢO X
37 HUỲNH HOÀNG YẾN X
Tổng số: 37/16 nữ GVCN: LÊ THỤY BẢO TRINH