dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an anh cua vat tao boi guong phang mien phi,tai lieu anh cua vat tao boi guong phang mien phi,bai giang anh cua vat tao boi guong phang mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/5/2014 8:33:50 AM
Filesize: 1.53 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHA`O MU`NG QUY? TH�`Y CƠ
V�` DU? GIO` THAM LO?P
1. Thế nào là ảnh của vật tạo bởi gương phẳng?
2.Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng
Cho hình vẽ hãy xác định tia phản xạ.
I
S
Bài 5
ẢNH CỦA MỘT VẬT
TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
I:Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
1/Thí Nghiệm ( h. 5.2 vaø h. 5.3 SGK )
BÀI 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT
TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
?Quan sát ảnh của cục pin trong gương
 Haõy döï ñoaùn:
?Thi? nghi�?m: ( h. 5.2 sgk )
2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không?
1.Ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không?
3.So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương
THÍ NGHIỆM KIỂM TRA DỰ ĐOÁN
THÍ NGHIỆM KIỂM TRA DỰ ĐOÁN
1.Ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không?
- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, được gọi là ảnh ảo.
2/ Kết luận 1:
BÀI 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT
TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
I:Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
1/Thí Nghiệm ( h. 5.2 vaø h. 5.3 SGK )
THÍ NGHIỆM KIỂM TRA DỰ ĐOÁN
2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không?
Kết luận 2:
-Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật.
THÍ NGHIỆM KIỂM TRA DỰ ĐOÁN
3.So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương
A ?
A/ ?
Kết luận 3:
- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
2/ Kết luận:
-A?nh cu?a v�?t ta?o bo?i guong pha?ng khơng hu?ng duo?c tr�n ma`n cha?n,la` a?nh a?o
-Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật.
- Khoa?ng ca?ch tu` mơ?t di�?m cu?a v�?t d�?n guong ba`ng khoa?ng ca?ch tu` a?nh cu?a di�?m do? d�?n guong.
II:Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng
BÀI 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT
TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
I:Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
1/Thí Nghiệm ( h. 5.2 vaø h. 5.3 SGK )
K
S$
I
C4
Tr�n hi`nh ve~ cho mơ?t di�?m sa?ng S da?t truo?c guong pha?ng va` 2 tia sa?ng xu�?t pha?t tu` S to?i guong.
a/Ha~y ve~ a?nh S` cu?a S theo ti?nh ch�?t cu?a a?nh ta?o bo?i guong pha?ng.
b/Tu` do? ve~ 2 tia pha?n xa? u?ng vo?i 2 tia to?i SI va` SK.
c/ Da?nh d�?u mơ?t vi? tri? da?t ma?t d�? th�?y a?nh S`
d/Ke?o da`i ca?c tia pha?n xa? ru?t ra nh�?n xe?t
Tu` do? ha~y gia?i thi?ch ta?i sao ta nhi`n th�?y a?nh S` ma` khơng hu?ng duo?c tr�n ma`n cha?n?

GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG
C4
K
S$
S`.
I
H
(
M
- Ma?t ta nhi`n th�?y a?nh S` vi` ca?c tia pha?n xa? lo?t va`o ma?t ta co? duo`ng ke?o da`i di qua a?nh S`
- Khơng hu?ng duo?c tr�n ma`n cha?n vi` chi? co? duo`ng ke?o da`i ca?c tia pha?n xa? qua a?nh S` chu? khơng co? a?nh sa?ng th�?t to?i a?nh S`
GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG
N
K
2/ Kết luận:
BÀI 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
I:Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
1/Thí Nghiệm ( h. 5.2 vaø h. 5.3 SGK )
-A?nh cu?a v�?t ta?o bo?i guong pha?ng khơng hu?ng duo?c tr�n ma`n cha?n,la` a?nh a?o
-Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật.
- Khoa?ng ca?ch tu` mơ?t di�?m cu?a v�?t d�?n guong ba`ng khoa?ng ca?ch tu` a?nh cu?a di�?m do? d�?n guong.
II:Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng
Mắt ta nhìn thấy ảnh S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta có đường kéo dài đi qua ảnh S’
- Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật.
III.VẬN DỤNG
C5
B
A
*Cách vẽ
-Kẻ AA’ vuông góc với mặt gương tại H sao cho AH = AH’
-Kẻ BB’ vuông góc với mặt gương tại K sao cho BK = KB’
- Nối A’ với B’ ta được ảnh của AB

K
H
B`
A`
III.VẬN DỤNG
C6
Hãy giải đáp thắc mắc của bạn Lan trong câu chuyện kể ở đầu bài
Mặt nước hồ phẳng có tác dụng như một gương phẳng. Chân tháp ở sát mặt đất, nghĩa là gần mặt nước nên ảnh của nó cũng ở gần mặt nước. Đỉnh tháp ở xa mặt nước nên ảnh của nó cũng ở xa mặt nước tức là ở phía dưới mặt nước, nên ta thấy ảnh của nó bị lộn ngược dưới nước.
Bài tập 1: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau
A. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh . . . . . ,
. . . . . . . hứng được trên màn chắn .
B. Khoảng cách từ một điểm trên vật đến gương phẳng
. . . . . . . khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.
C. Ảnh ảo của một vật qua gương phẳng có . . . . . . . . . .
bằng vật .
D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh . . . . . , có độ lớn . . . . . . . vật, và . . . . . . . . . . . . . . . được trên màn .
ảo
không
bằng
độ lớn
ảo
bằng
không hứng
Bài tập 2: Cho điểm sáng A đặt trước gương phẳng (hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của A tạo bởi gương phẳng theo hai cách
a/ Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng .
b/ Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.
$A
a/ Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng :
Kẻ AA` vuông góc với mặt gương tại H, sao cho AH = HA` .Ta có A` là ảnh của A
b/ Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng:
- Từ A vẽ hai tia tới AI và AK đến gương.
- Vẽ các pháp tuyến IN và KN`
- Vẽ hai tia phản xạ tương ứng IR và KR` sao cho = ; = .
Kéo dài IR và KR`cắt nhau ở A` Ta có A` là ảnh của A.
BÀI HỌC
KẾT THÚC